Novosti

27.02.2014
EBLIDA : PRAVO NA ČITANJE E-KNJIGA

Gerald Lajtner, član Izvršnog odbora EBLIDA

Želimo da našim čitaocima obezbijedimo kako štampane tako i najnovije elektronske knjige.

Međutim, neki izdavači nas sprečavaju u tome budući da odbijaju da obezbijede bibliotekama neophodne dozvole za iznajmljivanje elektronskih knjiga. Istraživanja pokazuju da je pedeset ili više procenata bestselera kad su u pitanju elektronske knjige nedostupno bibliotekama.

Želimo da kupujemo elektronske knjige po razumnim cijenama i pod razumnim uslovima, ali većina izdavača ih prodaje po visokim cijenama ili ih uopšte ne prodaje, što rezultira time da ne možemo da ponudimo adekvatnu uslugu korisnicima.

Želimo da autori prime adekvatnu nadoknadu isto kao što je primaju za štampane knjige tako što ćemo i izdavanje elektronskih knjiga uključiti u ponudu, jer trenutno ne postoji novčana nadoknada za pozajmicu elektronskih knjiga u većini biblioteka članica.

Želimo da svi građani, a ne samo oni dobrostojeći, imaju korist od slobodnog pristupa elektronskim knjigama u javnim bibliotekama.

Po trenutnim zakonima o autorskim pravima izdavači mogu da odbiju da snabdiju biblioteke elektronskim knjigama.

Zbog svega navedenog želimo jasan zakon o autorskim pravima koji će omogućiti bibliotekama da ispune svoju misiju - da u dvadeset prvom vijeku obezbijede svim građanima Evropske unije uvid u bogatstvo ljudskog znanja i mašte, bilo online bilo u štampanom izdanju.