Novosti

22.04.2014
EBLIDA – PETICIJA : Za pravo na čitanje e-knjiga

Dajte korisnicima pravo na čitanje e-knjiga tako što ćete legalizovati pozajmicu elektronskih knjiga u bibliotekama

U vrijeme kada bi tehnološki napredak trebalo da proširi pristup bogatstvima ljudskog znanja, biblioteke su spriječene da kupuju i pozajmljuju elektronske knjige, što umanjuje mogućnost slobodnog pristupa ljudskom znanju za skoro 100 miliona korisnika. Takođe se postavljaju veoma važna pitanja u vezi demokratije, učenja i istraživanja, kao i efektivnog uključivanja svih građana u društvo znanja.

Stoga, 65.000 biblioteka i njihovih 100 miliona korisnika pozivaju EU da donese jasan zakon o autorskim pravima koji će omogućiti bibliotekama da ispune svoju trajnu misiju i da u 21. vijeku omoguće građanima EU pristup  znanju, bilo u bibliotekama, bilo online.

Naročito želimo: 

  • da snabdijemo korisnike biblioteka najnovijim elektronskim izdanjima kao što to činimo sa štampanim knjigama.
  • da kupujemo elektronske knjige po povoljnim cijenama i razumnim uslovima.
  • svi građani, a ne samo oni koji to sebi mogu priuštiti, treba da imaju korist od pristupa elektronskim knjigama u bibliotekama.
  • da autori prime poštenu nadoknadu za pozajmicu elektronskih knjiga.

Potreban je evropski zakonski okvir o autorskim pravima koji će poslužiti svrsi i omogućiti bibliotekama da kupuju i pozajmljuju elektronske knjige.

Stoga pozivamo EU Komisiju da donese jasan zakonski okvir koji će omogućiti bibliotekama pravo na sticanje i pozajmicu elektronskih knjiga uz adekvatnu nadoknadu autorima i drugim nosiocima prava. Baš kao što je i slučaj sa štampanim knjigama, osavremenjeni zakonski okvir o autorskim pravima omogućiće bibliotekama da pruže usluge na korist svih građana Evrope.

Zato pozivamo vlade evropskih država da omoguće slobodan pristup informacijama svim građanima i da im garantuju pravo na elektronsko čitanje u bibliotekama.

Pozivamo sve građane Evrope da se zauzmu za ovo svoje pravo!