Novosti

06.11.2014
SKUPŠTINA UDRUŽENJA BIBLIOTEKARA CRNE GORE

 Udruženje bibliotekara Crne Gore će 11. novebra 2014. godine u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević“ na Cetinju održati  

  

SKUPŠTINU UDRUŽENJA BIBLIOTEKARA CRNE GORE

i

svečanu dodjelu nagrade „Dr Niko Simov Martinović“

 za period  2011-2013. godina

 
           
DNEVNI RED
 
 
11,00-11,30  Svečano uručenje nagrade „Dr Niko Simov      Martinović“ za 2011-2013. godinu
 
11,30-12,30  Izborna skupština Udruženja
 

(Izbor: Radnog predsjedništva, Verifikacione komisije, Kandidacione komisije,  zapisničara i ovjerivača zapisnika)

            - Izvještaj Verifikacione komisije
            - Izvještaj o radu Udruženja
            - Izveštaj o finansijskom poslovanju
            - Izvještaj nadzornog odbora
            - Izvještaj Suda časti
(Diskusija)

            - Izbor organa Udruženja (Upravni odbor, predsjednik, sekretar, Nadzorni odbor, Sud časti)

 
12,30-13,30  Koktel za učesnike i goste
 
Dobrodošli
Upravni odbor Udruženja bibliotekara Crne Gore