Novosti

20.10.2016
SARADNJA BIBLIOTEKARSKIH UDRUŽENJA HRVATSKE I CRNE GORE

Udruženje bibliotekara Crne Gore je, na poziv hrvatskih kolega, prisustvovalo 41. SkupštiniHrvatskog knjižničarskog društva,koja se održala od 12-15. oktobra u Primoštenu. U ime crnogorskih bibliotekara, skupu su prisustvovale predsjednica UBCG Saša Lovre-Božović i sekretarka mr Dragica Lompar, zahvaljujući finasijskoj podršci Ministarstva culture.

Tema 41. Skupštine je bila “Knjižnice: fizički, virtualni i pravni prostor za usluge i korisnike”. U okviru glavne teme razmatrana su i značajna pitanja koja se tiču uloge i djelovanja biblioteka u savremenom okruženju, kao što su: tranformacija od hibridnih u digitalne biblioteke, zelene biblioteke, pokazatelji za vrednovanje biblioteka;odnos biblioteka i osnivača, potreba obrazovanja i sticanja stručnih kompetencija, djelovanje bibliotečkih društava, međunarodna saradnja i dr.

Na Skupštini je istaknuto da biblioteke doživljavaju veliku transformaciju od tradicionalnih u moderne institucije koje nude informacije dostupne na različitim medijima i u kojima su usmjerenost na korisnika i slobodan pristup informacijama najvažniji pravci djelovanja. Evropski biro asocijacija za bibliotekarstvo, informatiku i dokumentaciju (EBLIDA) ulaže napore da svi građani i u digitalnom okruženju imaju pravo na čitanje. U skladu sa tim, nizom svojih projekata, dokumenata, inicijativa i akcija, ova organizacija nastoji obezbijediti ovo građansko pravo. Besplatne i svima dostupne bibliotečke usluge jedan su od glavnih preduslova za slobodan pristup građi i informacionim izvorima, a u širem smislu naučnoj građi i kulturnoj baštini. Uz razvoj postojećih i uvođenje sve većeg broja informatičkih usluga, stvaraju se mogućnosti za korišćenje kulturne baštine, stručne, naučne, književne i popularne građe, optimalna podrška naučnoistraživačkom i nastavnom radu, zatim učenju tokom čitavog života na svim nivoima formalnog i neformalnog obrazovanja i podsticanju čitanja za lične potrebe i razonodu. Sve ovo je potrebno realizovati uz kontinuirano osposobljavanje korisnika za korišćenje svih vrsta informacionih izvora i uz razrađene kriterijume vrednovanja rada biblioteka i usluga koje one pružaju.

Osim radnog dijela, 41. Skupština Hrvatskog knjižničarskog društva je imala i svečani dio, u kojem su podijeljene nagrade “Ivan Kukuljević Sakcinski” i “Eva Verona” najboljim hrvatskim bibliotekarima, usvojen Izvještaj o radu HKD-a i izabrano novo rukovodstvo za period 2016-2018.