Novosti

28.12.2016
Dodijeljena Nagrada „Dr Niko Simov Martinović“

Udruženje bibliotekara Crne Gore je 27.12. 2016. godine održalo Svečanu skupštinu na kojoj je uručena nagrada „Dr Niko Simov Martinović“, najviše priznanje crnogorskih bibliotekara. Komisija za nagrade u sastavu: Marijan Miljić, predsjednik, i članovi Milorad Milović, mr Dragica Lompar, Branka Marović i Ivan Ivanović, prthodno je donijela jednoglasnu odluku da dodijele dvije pojedinačne nagrade.

Nagradu Udruženja bibliotekara Crne Gore „Dr Niko Simov Martinović“ za period 2013/2015. godinu dobili su: Ruža Danilović, viša bibliotekarka (u penziji) iz Biblioteke Pomorskog fakulteta u Kotoru, i Branislav Borilović, viši knjižničar iz Nacionalne biblioteke „Đurđe Crnojević“ sa Cetinja.

Takođe, Komisija za nagrade odlučila je da se ove godine dodijeli i Povelja za životno djelo Urošu Martinoviću, jednom od najstarijih bibliotečkih radnika Crne Gore, bivšem rukovodiocu knjigovezačke radionice Nacionalne biblioteke „Đurđe Crnojević“, za izuzetan doprinos bibliotečkoj djelatnosti, zaštiti i čuvanju crnogorske kulturne baštine.

Komisija je konstastovala  da se radi se o dugogodišnjim bibliotečkim radnicima koji su svojim znanjem, zalaganjem, odgovornim i savjesnim profesionalnim angažmanom i ličnim ugledom doprinijeli razvoju i unapređenju bibliotečke struke u našoj zemlji.

Ruža Danilović je doskorašnja upravnica Biblioteke Pomorskog fakulteta u Kotoru i jedna od najistaknutijih predstavnica savremenog crnogorskog bibliotekarstva. Ona je i pored višestrukih izazova pred kojima se nalazilo i danas nalazi crnogorsko bibliotekarstvo, u vremenu koje kulturi u cjelini nije naročito naklonjeno, bila motivisana i odlučna da predano radi na profesionalnom usavršavanju i praćenju savremenih tokova u struci, spremna na prihvatanje novina u bibliotečkoj djelatnosti i na njihovoj konkretnoj primjeni, dajući primjer mladim bibliotekarima. Objavila je veći broj stručnih radova u serijskim publikacijama i bila saradnik na projektima i radionicama u okviru svoje biblioteke i Udruženja bibliotekara Crne Gore. Njen izuzetan entuzijazam, komunikativnost i spremnost da drugima prenese svoja znanja, kao i lični ugled među kolegama, opredijelili su je za ovo značajno priznanje.
 

Branislav Borilović je nesumnjivo jedna od najmarkantnijih i najomiljenijih ličnosti crnogorskog bibliotečkog okruženja, sa preko 40 godina radnog staža u jednoj od najprestižnijih crnogorskih ustanova – u Nacionalnoj biblioteci „Đurđe Crnojević“ na Cetinju. Skoro čitavi radni vijek proveo je u radu sa korisnicima. Nastojao je da odgovornim radom i komunikativnošću doprinese podizanju ugleda i afirmaciji svoje Ustanove i bibliotečke struke u Crnoj Gori. U velikom broju publikacija, crnogorska, i ne samo crnogorska, stručna i naučna javnost mu je odala  priznanje za izuzetno zalaganje, predanost, saradnju i pomoć na izradi brojnih publikacija. Pored redovnih poslova u Biblioteci, sarađivao je i dalje sarađuje sa velikim brojem crnogorskih periodičnih publikacija, u kojima je objavio oko 60 autorskih tekstova i feljtona. Učestvovao je u priređivanju jednog broja monografskih publikacija, kao što su: „Pravoslavno crkveno pravo“ (fototipsko izdanje), „Biser na kamenu“ (antologija pjesništva o Crnoj Gori i Crnogorcima stranih i domaćih autora), kao i monografije „Crna Gora – Montenegro : feniks u očima kolekcionara“. Posebno je značajna knjiga koju je objavio sa kolegom Petrom Krivokapićem  „Bibliografija o  iseljenicima iz Crne Gore do 1941. godine“.

Uroš Martinović, visokokvalifikovani knjigovezac u penziji, pripada generaciji bibliotečkih radnika koja je sa zadivljujućim entuzijazmom bila potpuno posvećena svome poslu i profesiji. On je to bio cijelog svoga radnog vijeka. Prema poslu se odnosio s ljubavlju i izuzetnim elanom, posvećenošću i odgovornošću, dajući svoj doprinos struci, čuvanju i zaštiti crnogorske pisane kulturne baštine. Njegova ljubav prema knjigama, njihovom oživljavanju, povezivanju, koričenju, zaštiti i davanju lijepog izgleda dovela ga je u Centralnu narodnu biblioteku „Đurđe Crnojević“, na Cetinju, gdje je radio od 1961. do 1993. kada je pošao u zasluženu penziju. Dodijeljeno priznanje je znak poštovanja prema njemu lično, ali i čin sjećanja bibliotečkog esnafa i Udruženja bibliotekara Crne Gore na sve one koleginice i kolege koji su pošli u penziju i koji su dali doprinos i pečat bibliotečkoj struci.

Branislav Borilović je novčani dio nagrade namijenio NVO „Ognjen Rakočević“ za otvaranje Centra za autističnu djecu u Podgorici.