Članovi

 

Na Skupštini Udruženja bibliotekara Crne Gore, koja je održana 11. novembra 2014. godine, za članove Upravnog odbora, za mandatni period novembar 2014-novembar 2016. godine imenovani su:

  • Saša Božović Lovre
  • Dragica Lompar
  • Nataša Borović
  • Nevenka Mitrović
  • Radmila Rašović
  • Ardita Rama
  • Stanojka Ljiljanić
  • Ivan Ivanović
  • Alija Redžematović