Sekretar/ka

 

 

Sekretar Udruženja u slučaju spriječenosti predsjednika zamjenjuje istog u poslovima sazivanja sjednica Skupštine i Upravnog odbora i rukovođenja njihovim radom.

Na Skupštini Udruženja bibliotekara Crne Gore koja je održana 11. novembra 2014. godine za sekretarku Udruženja imenovana je  mr Dragica Lompar.

Kontakt:

Tel. +382 41 231 020
Mob. +382 67 256 150
E-mail: dragica.lompar@cnb.me