Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši nadzor nad finansijsko-materijalnim poslovanjem Udruženja, o čemu sastavlja izvještaj i dostavlja ga Skupštini.

Nadzorni odbor čine predsjednik i 2 člana.

Predsjednika/cu i članove Nadzornog odbora biraju delegati na Skupštini.

Nadzorni odbor radi po Poslovniku.

 

 

Na Skupštini Udruženja bibliotekara Crne Gore, koja je održana 27. decembra 2011. godine imenovani su članovi Nadzornog odbora:

  • Božidarka Petričević
  • Mila Baljević
  • Gorica Ilinčić