Komisija za narodne biblioteke

Nevenka Mitrović, koordinatorka

Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

Jasmina Bajo

Centar za kulturu Kotor, Biblioteka

Stanojka Ljiljanić

Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“ Pljevlja

Ardita Rama

Narodna biblioteka i čitaonica „Marko Srzentić“ Ulcinj

Radosav Milić

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica

Saška Božović

Narodna biblioteka „Njegoš“ Cetinje

Gorica Ilinčić

Gradska biblioteka „Ljubo Anđelić“ Kolašin