Komisija za visokoškolske biblioteke

Radmila Stanković, koordinatorka

Fakultet političkih nauka UCG, Podgorica

Dragana Šoć

Ekonomski fakultet UCG, Podgorica

Nataša Ždralević

Filozofski fakultet u Nikšiću, Biblioteka

Vasilj Jovović

Filozofski fakultet u Nikšiću, Biblioteka

Snežana Jovanović

Biblioteka tehničkih fakulteta UCG

Bosiljka Cicmil

Univerzitetska biblioteka, Podgorica

Nataša Gobović

Pomorska biblioteka, Fakultet za pomorstvo Kotor