Komisija za međunarodnu saradnju

Branko Borilović, koordinator

CNB Cetinje

Vjenceslava Ševaljević

CNB Cetinje

Biljana Ivanović

Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

Ardita Rama

Narodna biblioteka „Marko Srzentić“

Božidarka-Boba Petričević

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica