Redakcija web stranice

Ruža Danilović, koordinatorka

Pomorska biblioteka Kotor

Dragan Mirković

CNB „Đurđe Crnojević“ Cetinje

Vjenceslava Ševaljević

CNB „Đurđe Crnojević“ Cetinje