Pravilnik o nagradi

Na osnovu člana 14 Statuta, Skupština Udruženja bibliotekara Crne Gore na sjednici održanoj 1. juna 2007. godme donosi:

PRAVILNIK O DODJELI NAGRADE "Dr NIKO SIMOV MARTINOVIĆ"

Član 1.
Nagrada će se dodjeljivati pojedincu ili biblioteci za postignute rezultate i doprinos u razvoju, unapređenju i promociji bibliotečko-informacione djelatnosti u Crnoj Gori.

Član 2.
Dodjeljuju se dvije nagrade za dvogodišnji period. Nagrada se sastoji se iz Povelje i novčanog iznosa. Nagrada se uručuje na Skupštini Udruženja bibliotekara Crne Gore.

Član 3.
Povelju potpisuje predsjednik Udruženja. Visinu novčanog iznosa Nagrade utvrđuje .Upravni odbor Udruženja svake 2. godine.

Član 4.
Utemeljivač nagrade raspisuje javni konkurs 3 mjeseca prije održavanja Skupštine na kojoj se Nagrada dodjeljuje. Konkurs je otvoren mjesec dana. Rezultati konkursa objavljuju se u sredstvima javnog informasinja.

Član 5.
Obrazloženi predloži dostavljaju se Upravnom odboru Udruženja.

Član 6.
Žiri Nagrade imenuje se na period od 2 godine. Odluka o sastavu Žirija Nagrade donosi Upravni odbor Udruženja nakon okončanja konkursa. Žiri ima pet članova koji biraju predsjednika iz svog sastava. Rad Žirija je javan, a odluku donosi većina od ukupnog broja članova Žirija. Preloženi kandidati ne mogu biti članovi Žirija.

Član 7.
Žiri blagovremeno obavještava Upravni odbor Udruženja o svojoj odluci. Odluka sa obrazloženjem je u pisanoj formi i javno se sopštava.

Član 8.
Ukoliko Žiri ocijeni da nema odgovarajućeg kandidata, nagarada se te godine neće dodjeljivati.

Član 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajaja od strane Skupštine Udruženja.