Dosadašnji predsjednici
 1. Jevto M. Milović 1952. god.
 2. Niko S. Martinović 1959. god.
 3. Niko S. Martinović 1962. god.
 4. Niko S. Martinović 1965. god.
 5. Niko S. Martinović 1971. god.
 6. Dragomir Bojović 1973. god. 
 7. Dragomir Bojović 1976. god. 
 8. Dušan Martinović 1977. god.
 9. Dušan Martinović 1979. god
 10. Marija Adžić 1988. god.
 11. Čedomir Drašković 1990. god.
 12. Marijan-Mašo Miljić 1992. god
 13. Jelena Đurović 1995. god.
 14. mr Bosiljka Cicmil 1999. god.
 15. dr Zdravko Vukčević 2002. god.
 16. Branisla Borilović 2007. god.
 17. Ruža Danilović 2009. god.
 18. Ivan Ivanovic, 2011. god.
Za popis dosadašnjih predsjednika korišćen je tekst o istorijatu UBCG pokojnog akademika Dušana J. Martinovića (Bibliološki glasnik I/1-2, 2003, str.19-38)