Sud časti

O zaštiti Etičkog kodeksa i njegovoj primjeni staraće se Sud časti Udruženja.

Sud časti čine predsjednik i dva člana, koje bira Skupština Udruženja.

Sud časti radi po Poslovniku.

Na Skupštini Udruženja bibliotekara Crne Gore, koja je održana 27. decembra 2011. godine imenovani su članovi Suda časti:

  • Dr Zdravko Vukčević
  • Nevenka Mitrović
  • Mila Čordašević