Odluka o Danu bibliotekara CG

Na osnovu čl. 22. Statuta, Svečana skupština Udruženja bibliotekara Crne Gore, održana povodom pedestogodišnjice postojanja i rada 26. septembra 2003. godine u Podgorici, donosi

ODLUKU

o proglašenju

DANA BIBLIOTEKARA CRNE GORE

 

Utvrđuje se 27. decembar  kao Dan bibliotekara Crne Gore.

 

O b r a z l o ž e nj e:

Dana 27. decembra 1952. godine na Cetinju je formirano Društvo bibliotekara Narodne Republike Crne Gore. Imajući u vidu značaj ovog datuma, donijeta je Odluka kao u dispozitivu.

 

U Podgorici, 26. septembra 2003. godine

 

Predsjednik Udruženja bibliotekara Crne Gore
mr Zdravko Vukčević